Opracowanie koncepcji controllingu

Zakres usług obejmuje:

  • Projekcję i wdrożenie systemu rachunkowości zarządczej w obszarach dotyczących:
  1.  Rentowności  produktów i usług.
  2.  Zarządzania kapitałem pracującym
  3.  Budżetowania i kontroli wykonania budżetów operacyjnych i finansowych.
  4.  Skuteczności procesów biznesowych.
  5.  Przejrzystej sprawozdawczości zarządczej.
  6.  Zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie.

Przy użyciu:

  • tradycyjnego rachunku kosztów np. rachunku kosztów normatywnych (Standard Cost)
  • rachunku kosztów procesów (Activity Basing Cost)
  • systemu strategicznego pomiaru dokonań (Balanced Score Card)

 

ACOSYS Doradztwo Rachunkowości

ul. Gliniana 29/31, 91-336 Łódź

wjazd na parking od ul. Rumuńskiej 24


tel. kom.: +48 609 472 135

            + 48 663 713 012

            + 48 665 443 012

e-mail: biuro@acosys.pl