Organizacja działów finansowo - księgowych

Zakres usług obejmuje:

  • doradztwo w zakresie organizacji lub naprawy istniejących działów księgowo – finansowych
  • opracowanie i wdrożenie koncepcji obiegu dokumentów
  • weryfikacja planów kontów i polityki rachunkowości
  • modelowanie ośrodków odpowiedzialności za koszty, zyski i inwestycje
  • doradztwo w zakresie sporządzania raportów finansowych

 

ACOSYS Doradztwo Rachunkowości

ul. Gliniana 29/31, 91-336 Łódź

wjazd na parking od ul. Rumuńskiej 24


tel. kom.: +48 609 472 135

            + 48 663 713 012

            + 48 665 443 012

e-mail: biuro@acosys.pl