Usługi kadrowo - płacowe

Zakres usług obejmuje:

Płace:

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników tytułu umowy o pracę,  umów zlecenia i o dzieło
 • sporządzanie list płac i pasków dla pracowników
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników
 • naliczanie składek ZUS i podatków
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji i zgłoszeń w formie elektronicznej
 • sporządzanie przelewów bankowych do zapłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla właścicieli
 • współpraca z ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez właściciela
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach PIT-11
 • sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R , PIT-8R PIT - 36, PIT - 36L, PIT – 37, PIT – 38,PIT - 28
 • sporządzanie deklaracji do PFRON
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS

Kadry:

 • zarządzanie kartotekami osobowymi
 • sporządzanie umów związanych ze stosunkiem pracy
 • sporządzanie świadectw pracy
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
 • ewidencji i kontrola szkoleń BHP
 • ewidencja czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich,

PFRON:

 • sporządzanie i dostarczanie do PFRON dokumentacji dotyczących refundacji  wynagrodzeń i składek ZUS osób niepełnosprawnych

 

ACOSYS Doradztwo Rachunkowości

ul. Gliniana 29/31, 91-336 Łódź

wjazd na parking od ul. Rumuńskiej 24


tel. kom.: +48 609 472 135

            + 48 663 713 012

            + 48 665 443 012

e-mail: biuro@acosys.pl