Kompleksowa obsługa ksiąg rachunkowych

Zakres usług obejmuje:

Księgi handlowe:

 • rejestrowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
 • opracowanie planu kont i polityki rachunkowości
 • prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług VAT
 • opracowanie planu amortyzacji, ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • ewidencje dodatkowe np. przebiegu pojazdów
 • rozliczenie delegacji i zaliczek z pracownikami
 • prowadzenie rejestru rozrachunków z kontrahentami i klientami
 • sporządzenie miesięcznego zestawianie obrotów i sald, okresowa kontrola sald
 • sporządzenie sprawozdań finansowych, np.: Bilansu, Rachunku Zysków i Strat, itd...
 • sporządzanie analiz wskaĹşnikowych dla Zarządów
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych CIT, PIT i VAT
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych F01, DG
 • przesyłanie elektroniczne do Urzędów Skarbowych, za pełnomocnictwem udzielonym przez Zleceniodawcę
 • wsparcie merytoryczne w przypadku kontroli podatkowych i skarbowych w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem

Księgi Przychodów i Rozchodów:

 • ewidencja przychodów i kosztów w KPiR
 • prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług VAT
 • ewidencja analityczna środków trwałych i wyposażenia
 • rozliczanie właścicieli
 • zamknięcia okresowe – wydruki ksiąg i ewidencji VAT
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych  PIT i VAT

Ryczałt:

 • ewidencja przychodów
 • prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług VAT
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości uzyskanego przychodu

 

ACOSYS Doradztwo Rachunkowości

ul. Gliniana 29/31, 91-336 Łódź

wjazd na parking od ul. Rumuńskiej 24


tel. kom.: +48 609 472 135

            + 48 663 713 012

            + 48 665 443 012

e-mail: biuro@acosys.pl